AGV ĐIỀU HƯỚNG TỰ NHIÊN

AGV điều hướng tự nhiên hay Natural Navigation Automated Guided Vehicles là dạng điều hướng theo phương pháp tự nhiên mà không cần cài đặt phần cứng như dây, băng, gương phản xạ.

Điều hướng tự nhiên sử dụng bản đồ đã đăng ký của cơ sở và máy ảnh hoặc laser, AGV xác định các yếu tố trong cơ sở, như cột hoặc tường và tính toán vị trí của chúng theo chúng (rất linh hoạt, không yêu cầu cơ sở hạ tầng cụ thể, nhưng tốt nhất là chỉ sử dụng trong môi trường đơn giản và liên tục, nhạy cảm với ánh sáng mặt trời).

Robot điều hướng tự nhiên là gì?

Điều hướng tự nhiên có hướng dẫn tự động điều hướng bằng cách xác định và lập bản đồ khu vực xung quanh. Những robot này còn được gọi là Robot di động tự động (AMR). Những phương tiện này thay vì đi theo một băng từ trên sàn (hoặc thực hiện tam giác phản xạ), ví dụ, họ có thể xác định một bức tường được xác định và điều hướng ở một khoảng cách nhất định từ nó.

SẢN PHẨM